GIƯỜNG GẤP V01

Kích thước:170cm.x 60cmx 28cm Khung được làm bằng thép tròn, sơn nhũ, dây đan là sợi tổng hợp, bề mặt rộng 20mm  
250.000 ₫

GIƯỜNG GẤP V02

Dài 1m70x rộng 60cmx 28cm cao Khung được làm bằng thép vuông, sơn nhũ, dây đan là sợi tổng hợp, bề mặt rộng 20mm
340.000 ₫ 310.000 ₫